Eucharistie

Wat is een sacrament?

Onze Kerk kent zeven sacramenten; zeven bijzondere genadegaven op bijzondere levensmomenten. Momenten waarop God ons heel diep aanraakt met zijn onvoorwaardelijke liefde. Het eerste sacrament is het Heilig Doopsel waarmee je wordt opgenomen in de gemeenschap van gelovigen, de kerk. Het heilig Vormsel schenkt je de kracht van de Heilige Geest om als leerling van Christus te kunnen leven. In het sacrament van verzoening ontvang je van de priester (die dat namens Jezus doet) de vergeving voor al je zonden. In het sacrament van de ziekenzalving ontvang je kracht en heil om je ziekte te kunnen dragen. In het sacrament van het huwelijk ontvang je Gods genade en bijstand om trouw te kunnen blijven in je liefde en toewijding als man en vrouw aan elkaar. In het sacrament van de wijding ontvangt de man de kracht van de heilige Geest om zichzelf geheel aan God toe te kunnen wijden.

Heilige Eucharistie

De heilige Eucharistie is het grootste, mooiste en heiligste Sacrament dat God aan ons gegeven heeft. Want in de Heilige Eucharistie doet God niet alleen iets in ons of voor ons, maar geeft Hij Zichzelf. Jezus komt Zelf in zijn Lichaam en Bloed aanwezig. Dit is een groot mysterie waar we uit gevoed mogen worden. Niet voor niets noemt de Kerk het heel vaak “bron en hoogtepunt van het christelijk leven.” We leven vanuit de Heilige Eucharistie als primaire bron en leven daar naartoe, alles leidt ook weer naar dat hoogtepunt.

Eerste keer

De eerste keer dat iemand daaraan gaat deelnemen is meestal na een uitgebreide voorbereiding, om goed voorbereid te zijn om aan dit grootse en mooie Sacrament deel te nemen. De eerste geloofsstap is het heilig Doopsel en daarna de heilige Eucharistie. Meestal gebeurt die eerste keer als een kind ongeveer 7 of 8 jaar oud is en in groep 4 zit. Dit is de leeftijd dat kinderen het onderscheid kunnen maken dat de Heilige Hostie niet meer gewoon brood is, maar het Lichaam van Jezus. Wanneer iemand voor het eerst deelneemt aan de Heilige Eucharistie, noemen we dit de Eerste Heilige Communie.  Tijdens de voorbereiding leert het kind Jezus beter kennen en ervaart het kind iets van het mysterie. Dit is het begin van een vriendschap met Jezus Christus  die hopelijk het hele verdere leven doorgaat.

Filmpje

Hier een kort filmpje met een heldere uitleg over de heilige Eucharistie.