Home

Welkom op deze speciale site voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in de Heilig Hart kerk van de Edith Stein parochie te Vught.

Informatieavond over de communievoorbereiding voor 2023-2024  is op dinsdag 26 september van 20:00u tot circa 21:30 u in het zaaltje van de Heilig Hartkerk Loefplein 1 Vught. 

De datum voor het Communiefeest in 2024 is 2 juni 2024.

Hier vindt u de informatiebrief voor ouders van communicanten. Deze brief is via de scholen verspreid onder ouders met kinderen in groep 4. 

In de aankomen activiteiten staat wat er binnenkort gaat gebeuren.