Home

Welkom op deze speciale site

voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie

in de Heilig Hart kerk van de Edith Stein parochie te Vught.

In 2020 zou het Eerste heilige Communiefeest op Hemelvaartsdag 21 mei plaatsvinden. Helaas kon dit vanwege het corona virus niet doorgaan. Het is uitgesteld naar zondag 20 september a.s., groep 1 om 10 uur en groep 2 om 12.30 uur. De data hiernaast (t/m 28 sept) zijn voor de communicanten van 2020.

De datum voor het Communiefeest in 2021 is 6 juni. De kennismakingsavond voor de ouders van de nieuwe groep communicanten (2021) is op 8 oktober om 20:15 uur.

Zondag 2 november start de voorbereiding met de Welkom viering om 11 uur in de H.Hart kerk.

Alle kinderen die in groep 4 zitten op de Schalm, de Springplank, de Piramide, het Molenven en andere kinderen die dit willen, zijn uitgenodigd voor de voorbereidingsbijeenkomsten. Een groot feest vraagt om een goede voorbereiding en daarom starten we in november. Eens in de twee weken komen we op maandag bij elkaar om samen te zingen en bidden, te luisteren naar een mooi Bijbelverhaal en samen creatief bezig te zijn. Alle data staan in de agenda. Daarnaast zijn er op zondag vieringen waarbij het hele gezin uitgenodigd is om Gods aanwezigheid samen te beleven.

De tijden van de bijeenkomsten op maandag zijn:
groep 1 van 15:15-16:30 uur
groep 2 van 17:15-18:30 uur

Groep 1 heeft op 6 juni de viering om 10:00 uur en groep 2 om 12:00 uur.

Ons doel is om kinderen de vreugde te doen ervaren dat God ieder persoonlijk liefheeft en dat de Eerste Heilige Communie een hele bijzondere ontmoeting met zijn Zoon Jezus is. Dat ieder kind mag weten dat ze de geliefde zoon of dochter van de Vader zijn.
 
Je kunt vanaf 26 augustus hier inschrijven (tot 24 oktober)